Hingedeaeg kui järele mõtlemise aeg

kuunlad

Paratamatult muutuvad inimesed pikkade pimedate jahedate õhtutega melanhoolsemaks. Ollakse rohkem kodus ja mõeldakse süvenenumalt elu üle järele. Sügisel hakatakse igatsema enda kõrvale kaaslast, kellega pimedaid õhtuid veeta, sest käes on kurvaaeg.

Meie esivanemate jaoks oli tähtis kogu hingedeaeg, mis algas mihklipäevaga ja lõppes jõuludega. Meil tänapäeval peetakse oluliseks vaid 2.novembrit ehk hingedepäeva, kus mõeldakse lahkunud lähedastele, süüdatakse küünal aknal ja oodatakse hingi koju.

Meil kõigil on keegi, kelle oleme kaotanud, Loe edasi “Hingedeaeg kui järele mõtlemise aeg”